WCZT

pl | en

Termocykler ProFlex 3 x 32 (Life Technologies)

Termocykler do wykonywania reakcji PCR w probówkach o pojemności 0,2 mL (strip’ach) z pełnym programowaniem czasu i temperatury cykli oraz rejestracją parametrów. Urządzenie pozwala na jednoczesne prowadzenie reakcji w trzech niezależnie kontrolowanych blokach grzejno-chłodzących w maksymalnie 32 probówkach 0,2 mL. Objętość prowadzonej reakcji wynosi 10-80 µL. Istnieje możliwość wymiany bloków na bloki wyposażone w inną konfigurację dołków.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.