WCZT

pl | en

Szklarnia

Część naukowo badawcza szklarni składa się z 16 wydzielonych boksów doświadczalnych: cztery dla potrzeb GMO, cztery dla hodowli roślin skażonych patogenami i osiem standardowych, uprawowych.

WYPOSAŻENIE

- stoły hodowlane do hodowli hydroponicznej z automatycznym systemem nawożenia i nawadniania,
- oświetlenie uzupełniające, składające się z trzech lamp sodowych o wspólnej mocy 1.8kW dla każdego boksu,
- system centralnego sterowania mikroklimatem z poziomu programu Synopta,
- jeden boks przystosowany do całkowitego zaciemnienia,
- autoklawy to utylizacji roślin i podłoża.

ZASTOSOWANIE
Szklarnia jest miejscem prowadzenia badań w zakresie funkcji eksperymentalno-hodowlanych roślin.

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.