WCZT

pl | en

System filtracji HEPA

Instalacja wentylacyjna wraz z filtrami HEPA zapewniająca wymaganą sterylność pomieszczeń.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.