WCZT

pl | en
Spektrometr mas typu QTOF (5600+, AB Sciex)

Spektrometr mas typu QTOF (5600+, AB Sciex)

Wysokorozdzielczy spektrometr mas wyposażony w analizator kwadrupolowy i analizator czasu przelotu (TOF), sprzężony z chromatografem cieczowym (microLC 200, Eksigent).

ZAKRES BADAŃ

- analizy jakościowe,
- możliwość badania jonów dodatnich i ujemnych, zakres mas 50-30000 m/z; dla Q1 do 1250 m/z,
- wprowadzanie próbek do źródła za pomocą pompy strzykawkowej, chromatografu mikro LC (obj. nastrzyku ok. 100 nl),
- możliwość prowadzenia eksperymentów MS/MS.

ZASTOSOWANIE

Badania metabolomiczne, określanie wzoru sumarycznego małych cząstek, analiza fragmentacyjna m.in. białek.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.