WCZT

pl | en
Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF (Ultrafle Xtreme, Bruker)

Spektrometr mas MALDI-TOF/TOF (Ultrafle Xtreme, Bruker)

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE

- pomiar mas cząsteczkowych peptydów w zakresie 1 – 4 kDa, pomiar mas cząsteczkowych białek do 100 kDa,
- pomiar mas cząsteczkowych oligosacharydów, w zakresie 2 – 3 kDa,
- pomiar mas cząsteczkowych oligonukleotydów do 40 kDa,
- pomiar niskich mas cząsteczkowych <1000 Da, jeśli zawierają chromofor,
- pomiar mas cząsteczkowych rozpuszczalnych białek pochodzących z mikroorganizmów,
- wykonanie widma fragmentacyjnego jonu molekularnego,
- wykonanie profilu rozkładu mas cząsteczkowych polimerów (do 20 kDa),
- wyznaczenie wartości Mn, Mw, Mz oraz współczynnika polidyspersji Mw/Mn (do 1,2).

ZASTOSOWANIE

Biochemia, chemia polimerów, farmacja, chemia organiczna, mikrobiologia.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

artykuły powiązane

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017. zobacz więcej »

Polska Nagroda Innowacyjności 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.