WCZT

pl | en
Spektrometr FT-IR (NicoletiS 50)

Spektrometr FT-IR (NicoletiS 50)

Spektrometr FT-IR (Nicolet iS 50) z wbudowanymi modułami ATR, DRIFT i detektorem DLaTGS pozwala na pomiar widm próbek stałych i ciekłych w zakresie 12 000 – 350 cm-1 z dokładnością do 0,09 cm-1. Urządzenie jest skomputeryzowane i zawiera bibliotekę ponad 10000 widm. Laboratorium FT-IR posiada także spektrometr FT-IR do prowadzenia pomiarów in situ (Metler Toledo ReactIR 15) w zakresie 4000 – 650 cm-1 wyposażony w sondę z włókna DiComp ATR i detektor MCT. Laboratorium pozwala monitorować widma związków i materiałów w szerokim zakresie światła w niskiej i dalekiej podczerwieni.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku B.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.