WCZT

pl | en

Spektrofotometr UV-VIS Nanodrop ND2000 (Thermo Scientific)

Spektrofotometr UV-VIS pozwalający na pomiar absorbancji oraz transmitancji próbek w kropli cieczy o pojemności minimalnej 0,5 μL. Urządzenie ma zastosowanie w laboratoriach biologii molekularnej i laboratoriach biochemicznych do pomiaru stężeń DNA, RNA, białek oraz we wszelkich aplikacjach wymagających minimalnego zużycia próbki. Pomiar próbki w drodze optycznej 1 mm w zakresie 190-840 nm z rozdzielczością 1 nm. 

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.