WCZT

pl | en

SEMINARIUM WCZT - MOŻLIWOŚCI APARATUROWE SPEKTROMETRII MAS

W dniu 16 marca 2018r. o godz. 10.00 w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii (budynek D, I piętro, sali 111 ) przy ul. Umultowskiej  89C odbędzie się

Seminarium prezentujące możliwości badawcze spektrometrii mas - aparatury będącej na wyposażeniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii


Serdecznie zapraszam do udziału.

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: czt@amu.edu.pl

PLAKAT

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.