WCZT

pl | en

Seminarium: Owady - modele doświadczalne w badaniach biotechnologicznych

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM z inicjatywy Pana Profesora dr hab. Bogdana Marcińca zaprasza na seminarium, które odbędzie się 20 listopada b.r. o godz. 11:30 w sali D111.

Seminarium wygłosi prof. UAM dr hab. Elżbieta Czarniewska z Wydziału Biologii UAM.

Temat : Owady - modele doświadczalne w badaniach biotechnologicznych

Podczas seminarium omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem owadów jako dogodnych modeli do badań oddziaływania różnych cząsteczek na funkcjonowanie układu immunologicznego i rozrodczego. Na podstawie wykonanych badań scharakteryzowane zostaną komórkowe i narządowe biotesty in vivo wykorzystywane przez prelegentkę do oceny cytotoksyczności, oddziaływania na wrodzoną odpowiedź immunologiczną, proces oogenezy, aktywność miogenną wybranych narządów, embriogenezę i metamorfozę. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z poszukiwaniem innowacyjnych biopestycydów i środowiskowo bezpiecznych nanonośników dla peptydomimetyków.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.