WCZT

pl | en

SEMINARIUM NAUKOWE W WIELKOPOLSKIM CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec zaprasza na szóste z serii Seminarium naukowe w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii, które odbędzie się 20 października 2016 r., godz. 13.00-14.30 w sali 111 (I piętro, budynek D) przy ul. Umultowskiej 89C.

W programie seminarium:

 

13.00-13.30

Dr Robert Przekop

Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kataliza podstawą bezchlorowej syntezy monomerów krzemoorganicznych

 

13.30-14.00

Dr hab. Arkadiusz Ptak

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Spektroskopia sił pojedynczej molekuły (Single-molecule force spectroscopy)

 

14.00-14.30

Profesor ICHB PAN dr hab. Michał Jasiński 

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Roślinne transportery ABC- identyfikacja, charakterystyka, funkcja

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Program (PDF)

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.