WCZT

pl | en

Seminarium i warsztaty technologiczne: Technologie przyrostowe, w poszukiwaniu wspólnych kierunków rozwoju

Serdecznie zapraszam do Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 

od 27 do 28 czerwca 2019 roku 

na seminarium i warsztatytechnologiczne organizowane z inicjatywy Centrum Zaawansowanych Technologii UAM - Zespołu Hal Technologicznych i Sygnis New Technologies Sp.z o.o.

Temat seminarium i warsztatów: 

Technologie przyrostowe, w poszukiwaniu wspólnych kierunków rozwoju.

Szczegółowy program w załączeniu.

 

 

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.