WCZT

pl | en
Publikacja „Introduction of organogermyl functionalities to cage silsesquioxanes”,

Publikacja „Introduction of organogermyl functionalities to cage silsesquioxanes”,

Publikacja „Introduction of organogermyl functionalities to cage silsesquioxanes”, Dalton Trans., 2020,49, 5055-5063; autorstwa:

mgr Magdaleny Grzelak,
dr Dawida Frąckowiaka,
dr Rafała Januszewskiego oraz
profesora Bogdana Marcińca

została wyróżniona okładką w czasopiśmie Dalton Transactions!

Link do publikacji https://doi.org/10.1039/D0DT00557F
oraz do Inside Front Cover https://doi.org/10.1039/D0DT00557F

Serdecznie gratulujemy!

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.