WCZT

pl | en
Sekretarz Generalny PAU prof. Szczepan Biliński gratuluje profesorowi nominacji na członka czynnego PAU

Profesor Bogdan Marciniec nominowany na członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności

Profesor dr hab. Bogdan Marciniec został uhonorowany przez Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności, które przyznało mu prawa i tytuł członka czynnego Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności. Serdecznie gratulujemy!

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.