WCZT

pl | en

Pracownia Magnetycznego Rezonansu Jądrowego NMR

Wyposażenie pracowni NMR pozwala na prowadzenie szerokiej gamy pomiarów 1D oraz 2D w fazie ciekłej oraz fazie stałej (sonda CP/MAS). Dodatkowo, Bruker Ascend™ 600 MHz jest wyposażona w platformę CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krotny wzrost czułości dla jąder z zakresu 15N do31P, oraz ponad dwukrotny dla kanału 1H/19F, w stosunku do klasycznych sond działających w temperaturze pokojowej. Pracownia NMR spełnia wszystkie kryteria prowadzenia bardzo wymagających eksperymentów oraz rutynowych pomiarów. Nasza oferta jest skierowana do laboratoriów akademickich oraz przemysłu farmaceutycznego i chemicznego.


Bruker Ascend™ 600 MHz

Aparat wyposażony jest w:
- CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krotny wzrost czułości w stosunku do klasycznych sond działających w temperaturze pokojowej (pomiary w fazie ciekłej),
- szerokopasmową sondę, 5 mm, ‚BBFO SMART probe’ (pomiary w fazie ciekłej),
- sondę VTN CP/MAS (pomiary w fazie stałej).

Bruker Ascend™ 400 MHz NANOBAY

Aparat wyposażony jest w szerokopasmową sondę, 5 mm, ‚BBFO’ (pomiary w fazie ciekłej).

Bruker UltraShield 300 MHz

Aparat wyposażony jest w sondę DUL EasyProbe, 5 mm, z obserwacją 1H i 13C.


MATERIAŁY DO BADAŃ
- próbki związków organicznych w roztworach oraz w fazie stałej (CP-MAS).
- masa badanych próbek w zakresie 1 – 100 mg dla pomiarów wykonywanych w fazie ciekłej oraz około 15 mg w fazie stałej.

MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
- prowadzenie szerokiej gamy pomiarów jakościowych 1D (1H, 13C…) oraz 2D (COSY, HSQC, HMBC…),
- prowadzenie badań w obniżonych a także podwyższonych temperaturach (pomiary w fazie ciekłej).

ZASTOSOWANIE
- identyfikacja struktury oraz stereochemii związków organicznych,
- określenie czystości badanych próbek,
- badanie oddziaływań międzycząsteczkowych (np. wiązań wodorowych).

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.