WCZT

pl | en

Pracownia Chromatograficzna

Laboratorium chromatograficzne wyposażone jest w szereg chromatografów gazowych, cieczowych i flash umożliwiających pełną analizę i rozdział związków o różnej strukturze, polarności oraz lotności. Dzięki sprzężeniu chromatografu gazowego i cieczowego z detektorem MS dodatkowo możliwe jest wykonanie analiz jakościowych i ilościowych.


GC-MS (SCION SQ Bruker)

Możliwość detekcji mas w zakresie 1 – 1200 Da z szybkością skanowania do 14000 Da/s; wyposażony w autosampler.


Chromatograf gazowy (SCION-456, Bruker)

Aparat wyposażony jest w detektory: FID i TCD oraz autosampler.


Chromatograf cieczowy (HPLC, Waters 2695 Alliance)

Wyposażony w detektory UV/Vis i refraktometryczny oraz szereg kolumn umożliwiających rozdział oraz analizę związków o różnej polarności i lotności. Urządzenie posiada autosampler na 120 próbek, a także ma możliwość dozowania do czterech współrozpuszczalników pracując izokratycznie lub w gradiencie. Chromatograf charakteryzuje się niezawodnością i wysoką powtarzalnością wyników.


Chromatograf preparatywny (BUCHI Labotechnik AF SEPACORE X10)

Wyposażony w detektor UV i kolektor frakcji umożliwiający rozdział i oczyszczanie związków na różną skalę dzięki możliwościom podłączenia kolumn chromatograficznych o różnej wielkości. Chromatografia flash stanowi prostą i efektywną metodę rozdziału m.in mieszaniny poreakcyjnej, czy ekstraktów roślinnych.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.