WCZT

pl | en

Pracowania Cytometrii z Ciemnią

WYPOSAŻENIE 

- w pełni zautomatyzowany cytometr przepływowy z możliwością sortowania populacji komórek (S3TM Cell Sorter, Bio-Rad),
- mikroskop biologiczny w układzie normalnym z możliwością wzbudzenia i obserwacji fluorescencji, wyposażony w kamerę cyfrową (BX 53, Olympus),
- mikroskop odwrócony do obserwacji w świetle widzialnym i po wzbudzeniu fluorescencji, wyposażony w kamerę cyfrową (IX 73, Olympus),
- mikroskop stereoskopowy do obserwacji powierzchni tkanek (SZX 10, Olympus).

ZAKRES BADAŃ
- sortowanie populacji komórek o pożądanych cechach,
- analiza populacji komórek pod względem występowania określonych czynników, np. wprowadzonego białka fluorescencyjnego,
- określanie wielkości, granulacji i kształtu komórek zwierzęcych,
- analiza pojedynczych komórek przy użyciu mikroskopii fluorescencyjnej,
- analiza komórek w świetle widzialnym,
- obrazowanie komórek w trakcie wzrostu in vitro.

ZASTOSOWANIE
Pracownia znajduje zastosowanie głownie w dziedzinie biotechnologii medycznej i badaniach nad komorkami ssakow, głownie w ocenie wpływu nowych lekow i farmaceutykow na pojedyncze komorki w warunkach in vitro.

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.