WCZT

pl | en

OTWARCIE ZWIERZĘTARNI CZT UAM

11 grudnia 2018 r. odbyło się seminarium naukowe prezentujące możliwości badawcze nowo powstałej Zwierzętarni Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Seminarium otworzył Prorektor ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki w towarzystwie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Michała Nowickiego oraz Dyrektora CZT prof. dr hab. Bronisława Marciniaka. Było ono zarówno inauguracją działania Zwierzętarni, jak i okazją do podsumowania dotychczasowej jej działalności badawczej.

Zwierzętarnia CZT UAM to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. Pozwala na utrzymanie zwierząt w standardzie SPF (Specific Pathogen Free -zwierzęta wolne od patogenów dla danego gatunku). Jest przystosowana do hodowli małych zwierząt laboratoryjnych (króliki, myszy, szczury). Planowana jest także hodowla zwierząt GMO I kategorii.

Zwierzętarnia może prowadzić badania z zakresu: farmakologii, toksykologii, patofizjologii oraz badania behawioralne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Posiada bogato wyposażoną część laboratoryjną, pozwalającą na prowadzenie doświadczeń w wielu dziedzinach nauki. Jedną z możliwości części analityczno-laboratoryjnej jest biochemiczna i hematologiczna ocena stanu zdrowia zwierząt na podstawie wskaźników fizjologicznych płynów ustrojowych zwierząt laboratoryjnych. W skład Zwierzętarni wchodzą także specjalistyczne pracownie: biochemiczna, histologiczna, chromatograficzna oraz pracownia badań in vivo wyposażona w wysokiej klasy tomograf komputerowy pozwalający uzyskać wysokiej jakości obraz struktur i narządów zwierząt w dowolnej płaszczyźnie i stworzyć rekonstrukcje dwu- i trójwymiarowe. Pracownia posiada także system obrazowania molekularnego, w oparciu o który można przeprowadzić obrazowania w czasie rzeczywistym struktur tkankowych.

Oferta Zwierzętarni skierowana jest do jednostek naukowo-badawczych oraz firm zainteresowanych m.in. testowaniem nowych leków, poznawaniem molekularnych i fizjologicznych patomechanizmów wielu chorób człowieka (genetycznych, infekcji, nowotworów) z zastosowaniem odpowiednich modeli zwierzęcych.

 

Organizatorem seminarium był mgr Adam Plewiński – Kierownik Zwierzętarni CZT UAM.

W załączniku program seminarium.

 

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.