WCZT

pl | en

Od nanotechnologii miękkiej do nanomedycyny i badań biologicznych

 

W dniu dzisiejszym w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM mieliśmy przyjemność gościć Pana doktora nauk przyrodniczych Sergio Enrique Moya z Hiszpanii oraz Pana doktora Gabriela Fenteany z Węgier.

Pan doktor Sergio Enrique Moya przybliżył działalność naukową, której przewodniczy: „W naszej grupie wykorzystujemy miękkie materiały (polielektrolity, lipidy, białka, glikany itp.) w nanofabrykacji oraz jako część materiałów hybrydowych do opracowywania powłok powierzchniowych oraz inżynierii i wytwarzania nanocząstek, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań biomedycznych.”
Przedstawiono różne aspekty pracy, takie jak zastosowanie wielowarstwowych polielektrolitów do kontrolowania adhezji komórek, wytwarzanie supramolekularnych zestawów poliaminofosforanowych do wyciszania i dostarczania RNA2, rozwój powłok antybakteryjnych, wytwarzanie mikrocząstek białkowych do transportu tlenu itp. Zaprezentowano najnowsze prace grupy badawczej Pana doktora Moya dotyczące fluorescencyjnej spektroskopii korelacyjnej, pokazujące, w jaki sposób chemia powierzchni nanocząstek wpływa na translokację, agregację i tworzenie koronowe nanocząstek. Pokazano eksperymenty in vivo w celu śledzenia degradacji nanocząstek w modelach zwierzęcych.

Naukowcy z CZT UAM oraz z Wydziału Chemii UAM z przyjemnością wysłuchali interesujących prelekcji.

Dziękujemy za interesujące wykłady!

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.