WCZT

pl | en

O nas

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu jest multidyscyplinarnym ośrodkiem skupiającym najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanym na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Integracja środowiska poznańskiego pozwala na stworzenie i rozwój ośrodka badawczo technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej, który przez swoją działalność i otoczenie gospodarcze będzie stanowić bardzo istotny element budowanej w Wielkopolsce regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Istotą multidyscyplinarnych działań tego ośrodka będzie opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nano- materiałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Celem tych badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia (tj. molekularnej i komórkowej terapii i diagnostyce medycznej), a także dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest projektem inwestycyjnym środowiska naukowego miasta Poznania, realizowanym na podstawie umowy nr POIG.02.01.00-30-169/08 zawartej 15 września 2009 roku (wraz z późniejszymi aneksami) i współfinansowanym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Budżet projektu wynosi 251,52 mln PLN (63 mln EURO).

Konsorcjum WCZT tworzy:

 • - 5 poznańskich uczelni:
 •         Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – koordynator projektu,
 •         Politechnika Poznańska,
 •         Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 •         Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 •         Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • - 4 instytuty Polskiej Akademii Nauk:
 •         Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,
 •         Instytut Genetyki Roślin PAN,
 •         Instytut Genetyki Człowieka PAN,
 •         Instytut Fizyki Molekularnej PAN),
 • - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
 • - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • - Urząd Miasta Poznania (obecnie jako partner wspierający).

Komitet Koordynacyjny WCZT:

Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego
1. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Członkowie Komitetu Koordynacyjnego
2. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
3. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Grajek - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4. Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel - Politechnika Poznańska
5. Prof. dr hab. Maciej Żukowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
6. Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
7. Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski - Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM
8. Prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski - Instytut Genetyki Roślin PAN
9. Prof. dr hab. Ryszard Słomski - Instytut Genetyki Człowieka PAN
10. Dr inż. Maria Władyka-Przybylak, prof. nadzw. IWNiRZ - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
11. Prof. dr hab. Feliks Stobiecki  - Instytut Fizyki Molekularnej PAN
12. Prof. dr hab. Ryszard Czajka - Politechnika Poznańska, Wydział Fizyki Technicznej
13. Dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw. PP - Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
14. Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii
15. Prof. dr hab. Henryk Koroniak - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
16. Prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmacji
17. Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Wydział Towaroznawstwa


 

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.