WCZT

pl | en
płtyka

Niepozorne, ale prawdziwe!

Przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przeprowadzone zostały pierwsze pilotażowe testy immunologiczne w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM!

Test z sukcesem zweryfikował obecność przeciwciał u pacjentów.

To pierwszy istotny kamień milowy na drodze do powszechnej diagnostyki immunologicznej COVID-19.

Grupa pod kierownictwem prof. Jakuba Rybki prowadzi dalsze badania w kierunku usprawnienia testu.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.