WCZT

pl | en

NAUKOWY PARTNER PRZEMYSŁU

„Pracownia Zwierzętarni w WCZT ma na celu prowadzenie badań biomedycznych ze szczególnym uwzględnieniem farmakologii, toksykologii i patofizjologii. Przygotowana jest do prowadzenia szeroko zakrojonych badań związanych z poznawaniem molekularnych i fizjologicznych patomechanizmów wielu chorób człowieka (genetycznych, infekcji, nowotworów) z zastosowaniem odpowiednich modeli zwierzęcych.”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem na temat działalności naukowej Zwierzętarni w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych UAM w Rzeczpospolitej (15 listopada 2018).

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.