WCZT

pl | en
Mikroskopy konfokalne (Olympus)

Mikroskopy konfokalne (Olympus)

Mikroskop konfokalny materiałowy (Olympus LEXT OLS4100)

Obserwacje i pomiary struktur powierzchniowych w świetle odbitym, obrazy 3D, polaryzacja, analiza chropowatości, przekroje. Szybka akwizycja obrazu i wysoka rozdzielczość obrazu w szerokim zakresie. Źródło światła: laser półprzewodnikowy 405 nm, całkowite powiększenie 108× – 17280×. Rozdzielczość pomiaru wysokości 10 nm, rozdzielczość x-y 120 nm.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Mikroskop konfokalny biologiczny (Olympus FV1200)

Wyposażony w dwa detektory GaAsP, z możliwością obrazowania żywych komórek, kompensacja dryfu termicznego osi z, pięć równoległych kanałów detekcji, lasery wzbudzające: 405 nm, 458/488/515 nm, 559 nm, 635 nm.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.