WCZT

pl | en
Micro Systems Ion Sys 500

Micro Systems Ion Sys 500

Trawienie jonowe za pomocą działa jonowego i nakładanie warstw metalicznych przy użyciu źródła magnetronowego. Średnica próbki do 150 mm.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.