WCZT

pl | en

Laboratorium Technik Separacji

WYPOSAŻENIE

- wirówka szybkoobrotowa (ultrawirówka) do separacji materiałów w polu odśrodkowym (Sorval Lynx6000, Thermo Scientific),
- wirówki laboratoryjne (Rotina 380R; Rotina mikro, Hettich),
- preparatywne chromatografy cieczowe do separacji i oczyszczania polimerów organicznych (Akta Pure 25 L/M; GE Healthcare),
- komory chłodnicze do pracy z materiałami wrażliwymi na temperaturę,
- wytrząsarki,
- wagi,
- łaźnie wodne.

ZAKRES BADAŃ
- frakcjonowanie płynów z hodowli mikrobiologicznych,
- separacja i oczyszczanie substancji białkowych i innych polimerów,
- ocena jakości uzyskanych produktów.

ZASTOSOWANIE
W laboratorium mogą być prowadzone prace z zakresu biotechnologii przemysłowej i innych dziedzin nauki, w ktorych konieczne jest oczyszczenie docelowego produktu.

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.