WCZT

pl | en

Laboratorium Pomiaru Wielkości Cząstek

Laboratorium dysponuje dwoma urządzeniami pozwalającymi na pomiar wielkości cząstek w zakresie od 0,6 do 2 000 000 nm. Mastersizer 3000 (Malvern Instruments Ltd.) wykorzystuje technikę dyfrakcji laserowej opartej na fizycznych zjawiskach dyfrakcji i interferencji fal świetlnych. Wyniki otrzymywane są jako zależność pomiędzy objętością (w %) i średnicą cząstek, a zatem w postaci frakcji cząstek konkretnej wielkości. Urządzenie mierzy wielkość cząstek w zakresie 0,2 – 2000 μm. Średnica cząstek w zakresie 0,6 – 1000 nm może być zmierzona wykorzystując nieinwazyjną metodę dynamicznego rozpraszania światła. Dzięki tej technice możliwy jest pomiar wielkości cząstek i rozkładu wielkości cząstek nawet o rozmiarze poniżej 1 nm. Urządzenie pozwala też na pomiar potencjału zeta w zakresie –200 – 200 mV.

Wirówka 5810 R (Eppendorf) z chłodzeniem posiada kompaktowe rozmiary, możliwe jest zastosowanie szeregu różnych rotorów i adapterów, co pozwala odwirowywać próbki o różnej objętości typu Eppendorf (1,5 – 2 ml), jak również próbki o objętości do 400 ml. Prędkość wirowania wynosi 200 – 14000 l/min, a temperatura pracy –9 – 40°C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.