WCZT

pl | en

Laboratorium Fermentacyjne

WYPOSAŻENIE

- system sześciu bioreaktorów o pojemności roboczej 1,3 litra z pełną regulacją parametrów hodowlanych do hodowli sterylnych (BioFlo 115, New Brunswick Scientific),
- bioreaktor o pojemności roboczej 5 litrów do hodowli sterylnych (BioFlo 115, New Brunswick Scientific),
- systemy kontroli pH, ilości rozpuszczonego tlenu,
- linia zasilania zbiorników sterylnym powietrzem (do hodowli aerobowych),
- oprogramowanie rejestrująco-kontrolne z możliwością pisania własnych programów sterujących pracą bioreaktorów (BioCommand, New Brunswick Scientific),
- sterylizatory parowe (autoklawy) do jałowienia materiałów i zabezpieczania odpadów biologicznych (PS/RSC/EH 150-450 L, Priorclave).

ZAKRES BADAŃ
- optymalizacja warunkow wzrostu bakterii i drożdży w kontrolowanych systemach (bioreaktorach),
- testowanie wydajności produkcji mikrobiologicznej w skali ćwierć-technicznej,
- powiększanie skali procesow fermentacyjnych,
- wstępne oczyszczanie produktow syntezy mikrobiologicznej.

ZASTOSOWANIE
Laboratorium może stanowić bazę badawczą dla przemysłu fermentacyjnego, produkcji nowych związkow na drodze biologicznej oraz wszelkich dziedzin, w ktorych znajdują zastosowanie drobnoustroje.

 

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.