WCZT

pl | en

Laboratorium Biologii Molekularnej

WYPOSAŻENIE 

- systemy do klasycznej reakcji PCR (termocyklery),
- systemy do reakcji PCR w czasie rzeczywistym (Real Time-PCR) (QuantStudio 6K Flex, Applied Biosystem),
- systemy do elektroforezy poziomej (C.B.S.Scientific, Kucharczyk) i pionowej (Kucharczyk),
- komora do wizualizacji i archiwizacji żeli (G BOX Chemi XR 5, Syngene),
- spektrofotometr UV-VIS (Thermo Scientific),
- wirówki,
- wytrząsarki,
- cieplarki i inkubatory biologiczne. 

ZAKRES BADAŃ
- badanie i izolacja genów kodujących pożądane cechy,
- opracowywanie systemów wprowadzania nowych genów do komórek bakterii,
- tworzenie nowych szczepów bakteryjnych produkujących cenne białka i peptydy,
- optymalizacja i zwiększanie wydajności produkcji białek przez komórki mikroorganizmów.

ZASTOSOWANIE
Główne zastosowanie to obszar biotechnologii medycznej i tworzenia nowych białek terapeutycznych, ale także inne dziedziny jak ochrona środowiska czy przemysł przetwórczy oparty o wykorzystanie mikroorganizmów.

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.