WCZT

pl | en

Laboratorium Analityczne

WYPOSAŻENIE

- wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem refraktometrycznym (RI) i diodowym oraz automatycznym podajnikiem prób (Nexera XR, Shimadzu),
- wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluorescencyjnym (FL) i diodowym oraz automatycznym podajnikiem prób (Nexera XR, Shimadzu),
- spektrofluorymetr z przystawką do badania kinetyki reakcji oraz automatycznym zmieniaczem kuwet (Carry Eclipse, Agilent Technologies),
- chłodziarki i zamrażarki do prób,
- system oczyszczania wody klasy MiliQ (18.2 MΩ).

ZAKRES BADAŃ
- szeroko rozumiana analiza jakościowa i ilościowa składników i produktów procesów fermentacyjnych,
- analiza składu medium hodowlanego i jego zmian w trakcie procesu,
- kontrola produkcji określonych związków organicznych w trakcie hodowli.

ZASTOSOWANIE
Laboratorium znajduje zastosowanie we wszelkich pracach, w ktorych konieczna jest kontrola jakości i ilości związkow organicznych w środowisku ciekłym.

 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.