WCZT

pl | en

Laboratoria Kultur IN VITRO

WYPOSAŻENIE

- mikroskopy stereoskopowe (SZX 7, Olympus),
- mikroskopy biologiczne do obserwacji w świetle widzialnym i kontraście fazowym (BX43, Olympus),
- systemy do wprowadzania DNA do komórek (elektroporatory) (GenePulserXcell Total System, Bio-Rad),
- system do mikrowstrzeliwań DNA (stacjonarny i przenośny) (PDS-1000/He System),
- inkubatory hodowlane,
- wytrząsarki stołowe i podłogowe z regulacją temperatury (Excella E24/E24R i E25, New Brunswick Scientific),
- komory sterylne z laminarnym przepływem powietrza (FlowFAST V12P, Faster),
- regały do hodowli in vitro z własnym oświetleniem i wentylacją (Polon),
- wirowki (Rotina 380R, Rotina mikro, Hettich),
- wagi i sprzęt do przygotowywania podłoży,
- sterylizatory parowe (autoklawy) do jałowienia materiałow i zabezpieczania odpadow biologicznych (PS/RSC/EH 150-450 L, Priorclave).

ZAKRES BADAŃ
- izolacja i hodowla kultur bakterii,
- izolacja i hodowla kultur grzybowych (drożdże i pleśnie),
- izolacja i hodowla kultur roślinnych (komórek i tkanek),
- prowadzenie prac związanych z transformacją i wprowadzaniem nowych cech do komórek roślinnych.

ZASTOSOWANIE
Głowne obszary zastosowań to ochrona środowiska, biotechnologia przemysłowa, rolnictwo oraz przemysł nowych substancji, tzw. „zielona chemia”.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.