WCZT

pl | en

Laboratoria Kultur IN VITRO

WYPOSAŻENIE

- mikroskopy stereoskopowe (SZX 7, Olympus),
- mikroskopy biologiczne do obserwacji w świetle widzialnym i kontraście fazowym (BX43, Olympus),
- systemy do wprowadzania DNA do komórek (elektroporatory) (GenePulserXcell Total System, Bio-Rad),
- system do mikrowstrzeliwań DNA (stacjonarny i przenośny) (PDS-1000/He System),
- inkubatory hodowlane,
- wytrząsarki stołowe i podłogowe z regulacją temperatury (Excella E24/E24R i E25, New Brunswick Scientific),
- komory sterylne z laminarnym przepływem powietrza (FlowFAST V12P, Faster),
- regały do hodowli in vitro z własnym oświetleniem i wentylacją (Polon),
- wirowki (Rotina 380R, Rotina mikro, Hettich),
- wagi i sprzęt do przygotowywania podłoży,
- sterylizatory parowe (autoklawy) do jałowienia materiałow i zabezpieczania odpadow biologicznych (PS/RSC/EH 150-450 L, Priorclave).

ZAKRES BADAŃ
- izolacja i hodowla kultur bakterii,
- izolacja i hodowla kultur grzybowych (drożdże i pleśnie),
- izolacja i hodowla kultur roślinnych (komórek i tkanek),
- prowadzenie prac związanych z transformacją i wprowadzaniem nowych cech do komórek roślinnych.

ZASTOSOWANIE
Głowne obszary zastosowań to ochrona środowiska, biotechnologia przemysłowa, rolnictwo oraz przemysł nowych substancji, tzw. „zielona chemia”.

artykuły powiązane

I konkurs na wykorzystanie infrastruktury badawczej WCZT

Ogłoszenie I wewnętrznego konkursu na wykorzystanie infrastruktury badawczej WCZT dla pracowników Wydziału Chemii UAM, którzy posiadają przynajmniej stopień doktora. zobacz więcej »

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.