WCZT

pl | en

Komunikat

Szanowni Państwo,

 

W związku z Zarządzeniem Rektora 431/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków społeczności UAM w Poznaniu oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie zdecydowaliśmy , o wprowadzeniu następujących działań w CZT UAM od dnia dzisiejszego, tj. od piątku 13 marca 2020 r.:

- zamknięte zostaną wszystkie drzwi zewnętrze wejściowe do budynków CZT z wyjątkiem drzwi znajdujących się od strony budynku D,

- karty wejściowe (karty dostępu) zostaną wydane bez konieczności ich zwracania na portiernię do odwołania,

- odwołane zostają wszystkie zaplanowane do końca marca wydarzenia, których organizatorem jest CZT UAM (szkolenia, warsztaty, konferencje),

- umożliwiamy pracownikom CZT UAM zdalne świadczenie pracy w formie Home Office,

- odwołujemy wszystkie delegacje krajowe i zagraniczne,

- rekomendujemy organizowanie zaplanowanych już spotkań wewnętrznych w CZT drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 

Jednocześnie apelujemy do wszystkich o zachowanie wszelkich środków ostrożności, unikanie miejsc zbiorowych oraz stosowanie się do ustalonych zasad.

 

Pamiętajmy, że w przypadku podejrzenia zakażenia należy bezzwłocznie, TELEFONICZNIE, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, nr infolinii 800 190 590.

 

Z życzeniami zdrowia,

 

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Dyrektor CZT UAM


prof. UAM dr hab. inż. Jakub Rybka
Z-ca Dyrektora CZT UAM

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.