WCZT

pl | en

Komory laminarne II-klasy bezpieczeństwa SAFE 2020 1.2 (Thermo Scientific)

Komora z laminarnym (uwarstwionym) przepływem powietrza, przeznaczona do aseptycznej pracy z materiałem biologicznym I i II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, zgodnie z normą europejską EN-12469:2000 oraz  ISO:EN 14644-1. Urządzenie znajduje zastosowanie w mikrobiologii, wirusologii, hematologii, kulturach tkankowych, genetyce oraz wszelkich pracach z materiałem stanowiącym zagrożenie biologiczne dla ludzi i zwierząt. Komora wyposażona w filtry HEPA H14, zintegrowany układ sterylizacji blatu roboczego światłem UV-C, blat roboczy ze stali kwasoodpornej oraz sterowanie mikroprocesorowe.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.