WCZT

pl | en

Infrastruktura i cele

1. Zaawansowane technologie chemiczne i nanotechnologie

Molekularne i makromolekularne wysoko przetworzone substancje chemiczne i materiały hybrydowe o specjalnych zastosowaniach

• Projektowanie i rozwój oryginalnych syntez chemikaliów i biochemikaliów (farmaceutyki, chemia rolnicza) – odczynniki organiczne, metaloorganiczne i nieorganiczne (chiralne cząsteczki, funkcjonalizowane związki krzemoorganiczne i organiczne, związki metaloorganiczne do syntezy organicznej, ciecze jonowe, inicjatory polimeryzacji, katalizatory, materiały zeolitowe, itp.)
• Nanokompozyty polimerowe jak hybrydowe materiały organiczno-nieorganiczne (funkcjonalizowane silseskwioksany, modyfikowane krzemionki, eko-kompozyty polimerowe wzmacnianie włókien naturalnych)
• nanokompozyty węglowe jako materiały do zastosowań optoelektronicznych i elektrochemicznych źródeł magazynowania energii elektrycznej oraz innych zastosowań
• Nowa generacja nanomateriałów i ich prekursorów
• Materiały funkcjonalne (biokompatybilne i biodegradowalne o specjalnych właściwościach)
• Inteligentne materiały o specjalnych właściwościach  i  zastosowaniach (optoelektronicznych, mechanicznych i magnetycznych)

2. Zaawansowane biotechnologie

Przemysłowe, roślinne i medyczne biotechnologie do produkcji substancji chemicznych i biochemicznych, jak również terapii i diagnostyki (w tym badania biopreparatów i biofarmaceutyków)

• Technologie bio / nano / materiałów do terapii celowanych w leczeniu chorób człowieka i medycyny regeneracyjnej
• Technologie biorafinacji dla zrównoważonego przetwarzania biomasy  i organizmów żywych w oparciu o bio-aktywne biologicznie produkty i bioenergię
• Technologie wykorzystujące żywe organizmy jako bioreaktory do produkcji nienaturalnych materiałów pochodzenia biologicznego, modeli chorób człowieka
• Biotechnologia w rolnictwie
• sztuczne bio- analogi i parabiologiczne konstrukcje oparte na znanych  i zmodyfikowanych żywych organizmach - sztuczne / modyfikowane biopolimery (DNA, RNA, białka) i ich analogi
• Epigenetyka w medycynie translacyjnej
• Technologie dla medycyny regeneracyjnej

INFRASTRUKTURA

WCZT dysponuje unikatową, wysoko wyspecjalizowaną aparaturą do dyspozycji środowiska naukowego oraz małych i średnich przedsiębiorstw chcących współpracować z Centrum. 

Infrastruktura WCZT składa się z 3 zasadniczych części:

• Centrum Technologii Biomedycznej (A) wraz ze Zwierzętarnią (A2) oraz Centrum Biotechnologii Przemysłowej (A) wraz ze Szklarnią (A1),
• Centrum Technologii Chemicznych i Nanotechnologii (B),
• Centrum Badań Materiałowych wraz z Regionalnym Laboratorium Aparatury Unikatowej (C).

Centra te są połączone z Zapleczem Naukowo-Technicznym (D) zapewniającym sprawną logistykę, w skład którego wejdzie również Centrum Transferu Technologii.

Powierzchnia całkowita WCZT to 20 425 m2.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii jest jednym z projektów Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej i od 2011 roku współpracuje z ambasadorami dużych infrastruktur znajdujących się na Mapie Drogowej Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI).

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.