WCZT

pl | en

II WYSTAWA MALARSTWA EDWARDA GĄSIORA PT. „PORTRETY KOBIET” W CZT UAM

12 marca 2019 roku w obecności Prorektora ds. informatyzacji oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Prof. UAM dr hab. Marka NawrockiegoDyrektora CZT UAM Prof. dr hab. Bronisława Marciniaka oraz zaproszonych gości odbył się wernisaż Profesora Edwarda Gąsiora pt. „Portrety kobiet”.

„Portret zaspokaja naszą ciekawość względem osób wybitnych lub ważnych z jakichś względów. Wydobycie podobieństwa dotyczy przede wszystkim rysów twarzy  i anatomii dłoni, jej kształtu.  Eksponowane portrety kobiet na obecnej wystawie powstały w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Kompozycja obrazów i jej elementy, takie jak: układ form, relacje barwne, odbiegają od malarstwa realistycznego. Celem procesu tworzenia nie było dla mnie uchwycenie wiernego podobieństwa, lecz stworzenie harmonijnej kompozycji malarskiej” - wyjaśnia prof. Edward Gąsior.

Wystawa prof. Edwarda Gąsiora prezentowana jest na pierwszym piętrze budynku Centrum Zaawansowanych Technologii UAM (ul. Umultowska 89c). Można ją będzie oglądać na terenie CZT UAM do połowy września 2019 roku.

materiały dodatkowe

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.