WCZT

pl | en
ICP-MS (NexION 300D, Perkin Elmer)

ICP-MS (NexION 300D, Perkin Elmer)

Spektrometr mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie umożliwiający wykonywanie oznaczeń ilościowych wielu pierwiastków chemicznych (metali i niektórych niemetali). Aparat charakteryzuje się wysoką czułością, dużą selektywnością oraz niskimi granicami wykrywalności.

ZASTOSOWANIE 

Oznaczenia medyczne, farmaceutyczne, rolnicze, geologiczne, biologiczne, metalurgiczne, w ochronie środowiska.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.