WCZT

pl | en

I konkurs na wykorzystanie infrastruktury badawczej WCZT

Ogłoszenie I wewnętrznego konkursu na wykorzystanie infrastruktury badawczej WCZT dla pracowników Wydziału Chemii UAM, którzy posiadają przynajmniej stopień doktora.

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak - Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM ogłasza I wewnętrzny konkurs na projekty wykorzystujące infrastrukturę badawczą znajdującą się w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. Konkurs skierowany jest do pracowników Wydziału Chemii UAM, którzy posiadają przynajmniej stopień doktora. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy badawczej pomiędzy jednostkami.

Wypełnione wnioski można składać w terminie do 06 kwietnia 2018 roku przesyłając formularz na adres czt@amu.edu.pl oraz dostarczając do sekretariatu Centrum (pok. D210, IIp.) w formie papierowej.

Poniżej znajduje się formularz wniosku wraz z załącznikami.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.