WCZT

pl | en

Homogenizator ultradźwiękowy Sonoplus mini 20 (Bandelin)

Rozdrabnianie mechaniczne (homogenizacja) komórek mikroorganizmów, cząstek wirusowych, spor oraz tkanek roślinnych i zwierzęcych poprzez działanie falami dźwiękowymi o odpowiedniej częstotliwości, wywołującymi zjawisko kawitacji cieczy. Homogenizator ultradźwiękowy znajduje również zastosowanie w procesach tworzenia emulsji, rozpuszczania, przygotowywania zawiesin, koloidów i liposomów. Urządzenie wyposażone w tytanowe sondy o średnicy 1,5 oraz 2,5 mm, pozwalające na homogenizację próbek o objętości od 0,1 do 25 mL z mocą maksymalną 20 W oraz regulowanym czasem pulsu i amplitudą fal dźwiękowych.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.