WCZT

pl | en

Homogenizator kulkowy Precellys 24 (Bertin)

Rozdrabnianie mechaniczne (homogenizacja) biologicznych materiałów takich jak tkanki roślinne i zwierzęce, komórki bakterii, drożdży i grzybów poprzez wytrząsanie w zawiesinie kulek szklanych lub ceramicznych o odpowiednio dobranej średnicy. Homogenizator pozwala na jednoczesne rozdrabnianie 24 próbek w probówkach o pojemności maksymalnie 2 mL. Rotor urządzenia zapewnia ruchy probówek w trzech osiach z prędkością maksymalną 6800 rpm i płynną regulacją szybkości. Typowe aplikacje obejmują izolację DNA, RNA, białek, lipidów, toksyn, leków i ksenobiotyków z szerokiego spektrum materiałów biologicznych.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.