WCZT

pl | en
GC-MS (SCION SQ, Bruker)

GC-MS (SCION SQ, Bruker)

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas wyposażonym w pojedyńczy kwadrupol. Możliwość detekcji mas w zakresie 1 – 1200 Da, szybkoś skanowania do 14000 Da/s. Aparat wyposażony jest w autosampler.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku B.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.