WCZT

pl | en

Fundacja WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w formie fundacji jest realizacją założeń utworzenia w fazie operacyjnej wspólnej jednostki dla całego Konsorcjum WCZT w formie niezależnej organizacji badawczej.

Dane fundacji:
Nazwa: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT)
Adres: ul. Umultowska 89 c, 61-614 Poznań,
Siedmiocyfrowy identyfikator gminy: 306401 1
Telefon: +48 61 829 1988, +48 61 829 1994,
Fax: +48 61 829 1987
e-mail: marcinb@amu.edu.pl; czt@amu.edu.pl
Nazwa jednostki w języku angielskim: Wielkopolska Centre for Advanced Technologies
NIP: 9721249728
REGON: 302742699
KRS: 0000512358
Status wnioskodawcy: Organizacja badawcza; Inna jednostka naukowa
Rodzaj przeważającej działalności (wg PKD 2007): 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich

 

Oferty Pracy zamieszczone są w materiałach poniżej tej strony.

Kontakt w sprawie ofert pracy: badania@wczt.pl

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.