WCZT

pl | en

EUROSYMBOL 2017 dla WCZT

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii zdobyło EuroSymbol w kategorii Synergii Nauki i Biznesu 2017.

EuroSymbol jest wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnieć popartych wynikami w zakresie współpracy nauka-biznes.

Kapituła Programu zgodnie przyznała, że WCZT w sposób modelowy tworzy platformę współpracy nauki i biznesu. Elastyczność podejścia, kapitał intelektualny oraz umiejętność wykorzystania dostępnego potencjału pozwalają tworzyć projekty wytyczające nowe standardy dla R&B.

Prezesi, dyrektorzy, rektorzy, prezydenci i burmistrzowie -  przedstawiciele ze świata biznesu, nauki i samorządu wzięli udział w Gali Symbol 2017, zorganizowanej dnia 24 listopada 2017 roku, w zabytkowych wnętrzach hotelu Monopol w Katowicach przez wydawcę Monitora Biznesu w Rzeczypospolitej i Monitora Rynkowego w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Liczący już 7 lat program Symbol ma na celu wyłonienie najlepszych, symbolicznych przedsiębiorstw, jednostek naukowych i samorządowych, których działalność i osiągnięcia mogą być przykładem dla wszystkich. Tytuł Symbolu przyznawany jest w kilkunastu kategoriach jako Symbole, EkoSymbole, EuroSymbole i statuetki Siły Polski. WCZT zdobyło tę nagrodę po raz drugi z rządu.

WCZT jest konsorcjum otwartym na współpracę z innymi uczelniami, instytutami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi reprezentującymi wysoki poziom badań w obszarze syntez i technologii materiałów i biomateriałów, których zastosowanie będzie podstawą realizacji wyzwań zdefiniowanych dla nauki w Programie Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka”.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.