WCZT

pl | en

The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2014 (PM'14)

WCZT podczas konferencji The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2014 (PM'14).

23-27 czerwca 2014 – WCZT  wspierało konferencję The European Conference PHYSICS OF MAGNETISM 2014 (PM'14), której organizatorem był Wydział Fizyki UAM wraz z Instytutem Fizyki Molekulernej PAN. Było to czternaste spotkanie fizyków, zajmujących się  szeroko rozumianym magnetyzmem w zakresie badań podstawowych  jak i aplikacji. Konferencja liczyła 412 uczestników z 24 krajów. W programie konferencji znalazły się wystąpienia plenarne 33 zaproszonych specjalistów z Europy, Japoni, USA i Kanady.

Poster konferencji.

Strona konferencji.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.