WCZT

pl | en

Elektroporator uniwersalny GenePulser Xcell Total System (Bio-Rad)

Kompletny system do elektroporacji i transfekcji komórek eukariotycznych i prokariotycznych, pozwalający na pracę z kuwetami wyposażonymi w szczelinę o szerokości 0,1, 0,2 i 0,4 cm. Elektroporator może pracować przy regulowanym napięciu w zakresie 10-3000 V i oporności 50-1000 Ohm. Istnieje możliwość programowania pracy aparatu w zakresie czasu trwania pulsu i napięcia oraz w dwóch trybach pracy: expotential decay oraz square weave.

Aparatura zlokalizowana jest w budynku A.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.