WCZT

pl | en
Chromatograf gazowy (SCION-456, Bruker)

Chromatograf gazowy (SCION-456, Bruker)

Chromatograf gazowy (SCION-456, Bruker) z detektorami FID i TCD oraz autosamplerem. 

Aparatura zlokalizowana jest w budynku B.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.