WCZT

pl | en
Bruker Ascend™ 600 MHz

Bruker Ascend™ 600 MHz

CryoPlatform™ Prodigy, która pozwala na 2-3-krotny wzrost czułości w stosunku do klasycznych sond działających w temperaturze pokojowej (pomiary w fazie ciekłej), szerokopasmową sondę, 5 mm, BBFO SMART probe’ (pomiary w fazie ciekłej), sondę VTN CP/MAS (pomiary w fazie stałej).

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.