WCZT

pl | en
Bruker Ascend™ 400 MHz NANOBAY

Bruker Ascend™ 400 MHz NANOBAY

Aparat wyposażony w: szerokopasmową sondę, 5 mm, ‚BBFO’ (pomiary w fazie ciekłej).

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.