WCZT

pl | en

Biotechnologia Roślin

Zespół fitotronów przeznaczonych do prowadzenia hodowli roślin – zdrowych, GMO oraz zainfekowanych patogenami – w kontrolowanych warunkach wegetacji (temperatura, oświetlenie, wilgotność). Na 12 fitotronów systemowych składa się 11 fitotronów o charakterze standardowym (5 fitotronów do prac z roślinami zdrowymi, 3 fitotrony do prac z roślinami GMO oraz 3 fitotrony zainfekowanymi patogenami) oraz 1 fitotron ‘mroźnia’ przeznaczony do mrożenia roślin. Pracownia wyposażona jest w wysokiej klasy mikroskopy: mikroskop fluorescencyjny, odwrócony mikroskop z mikrodysekcją laserową oraz cytometr laserowy. Wyposażenie to umożliwia badanie na poziomie komórkowym zmian funkcjonowania organizmów roślinnych w wyniku traktowania ich biotycznymi i abiotycznymi czynnikami stresowymi oraz modyfikacjami genetycznymi. Obok segmentu 12-tu fitotronów jest szklarnia – w pełni klimatyzowana i kontrolowana. Przystosowana do uprawy roślin  zakażonych patogenami oraz roślin zaliczanych do GMO.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.