WCZT

pl | en

Biotechnologia Przemysłowa

Blok Biotechnologii Przemysłowej wyposażony jest w bioreaktory do prowadzenia badań w skali ćwierćtechnicznej (1-5 l), umożliwiające hodowlę mikroorganizmów, głównie bakterii i grzybów strzępkowych oraz wstępne wydzielanie produktów fermentacji (wirowanie, filtracja membranowa). W pełni wyposażone pracownie mikrobiologiczne umożliwiają badania z wykorzystaniem bakterii, grzybów i wirusów. Hodowla i separacja uzyskanego materiału możliwa jest w skali do kilku litrów. Pracownia chromatograficzna o charakterze analitycznym i preparatywnym. Dostęp do cytometru przepływowego i zestawu mikroskopów.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.