WCZT

pl | en

Biotechnologia biomedyczna

Dwa pomieszczenia laboratoryjne wraz z pokojem żelowym umożliwiają prowadznie badań z zakresu biologii molekularnej. W pracowni można wykonywać i analizować m. in. konstrukcje i modyfikacje genetyczne przydatne w biotechnologii, medycynie oraz nauce, prowadzące do optymalizacji poziomu ekspresji pożądanego genu oraz opracowywaniem kolejnych własnych wektorów ekspresyjnych. Znajdujące się w pracowni termocyklery (m. in. termocykler z gradientem temperatury, Light cycler) wykorzystywane mogą być do analizy ekspresji genów, określania polimorfizmów, identyfikacji mutacji. Pokój żelowy wyposażony w zestaw do dokumentacji żeli w świetle widzialnym i UV oraz dodatkowe zaciemnienie niezbędny przy wykonywaniu precyzyjnej analizy i interpretacji kwasów nukleinowych. Pomieszczenia typu CLEAN ROOM (CR) stanowią bazę technologiczną dla funkcjonowania według zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Strefa CR umożliwia prowadzenie badań służących opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych bioterapeutyków, metod diagnostycznych chorób nowotworowych oraz prac badawczych nad patogenezą nowotworzenia. Pracownia zamrażania i przechowywania komórek umożliwia prowadzenie banku komórek ludzkich, zwierzęcych oraz DNA przechowywanych w temperaturze ciekłego azotu i zasilanych z zewnętrznych zbiorników. Jedna z najnowocześniejszych w Polsce zwierzętarni zaprojektowana do pracy w standardzie GLP.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.