WCZT

pl | en

Badania Materiałowe

Centrum Badań Materiałowych dysponuje unikatową aparaturą naukowo-badawczą oraz specjalistycznym wyposażeniem laboratoryjnym. W obrębie Centrum działają następujące pracownie: pomiarów mikroskpowych i nanomechanicznych, nanotechnologii, spektrometrii mas, magnetycznego rezonansu jądrowego, analizy termicznej, spektroskopii w podczerwieni, dyfrakcji rentgenowskiej oraz chromatograficzna. Podstawowym zadaniem pracowni jest świadczenie usług pomiarowych (wykonywanie badań, interpretacja otrzymanych wyników, opracowywanie nowych procedur badawczych). 

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.