WCZT

pl | en
Analizator powierzchni właściwej (ASAP 2420 Micromeritics)

Analizator powierzchni właściwej (ASAP 2420 Micromeritics)

Analiza powierzchni właściwej materiałów mikro- i mezoporowatych oraz pomiar izotermy, dający informacje o kształcie porów w materiale. Pomiar sorpcji azotu w temperaturze 77 K. Wyposażony w 4 porty analityczne i 8 portów odgazowania.

ZASTOSOWANIE

- przemysł farmaceutyczny,
- ceramika,
- węgle aktywne, sadza,
- przemysł wulkanizacyjny,
- farby i powłoki,
- katalizatory,
- implanty,
- elektrochemia.

Więcej informacji na stronie producenta - link

Aparatura zlokalizowana jest w budynku C.

partnerzy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.